Learning Adventures

onze expertise

kennisborging
met AI

Een man die zijn kennis overbrengt naar zijn computer

De komende jaren gaan veel ervaren medewerkers met pensioen en met de krappe arbeidsmarkt is het nog maar afwachten of zij hun kennis en kunde kunnen overdragen. Om te voorkomen dat alle kennis die deze persoon in de loop der jaren heeft opgebouwd verloren gaat voor de organisatie, is het belangrijk deze kennis te borgen. 

Met kennis bedoelen we het geheel aan kennis, kunde en informatie (‘Alles wat in het hoofd en in de handen zit’). Het gaat hierbij dus om meer dan alleen vakkennis. Ook dingen als netwerken, het waarom van bepaalde besluiten en kennis over de geschiedenis van de eigen organisatie wil je graag borgen.

Belangrijk hierbij is dat de geborgde kennis niet in de (digitale) la belandt, maar daadwerkelijk overgedragen wordt of makkelijk inzichtelijk is. Bij kennisborging gaat het eigenlijk om het ontsluiten. Wij zijn daarom gespecialiseerd in het borgen EN ontsluiten van kennis.

efficiënter kennis borgen en ontsluiten MET AI

Van oudsher gebruiken we taakanalyses, interviews en observaties om de kennis uit de hoofden van medewerkers te halen, om deze kennis vervolgens te borgen in opleidingen, systemen en documentatie. Deze traditionele manier van kennisborging werkt op zich wel, maar is tijdrovend en inefficiënt. Wij gebruiken daarom de kracht van AI om kennis op een efficiëntere manier te borgen EN te ontsluiten. Hoe doen we dat?

Kennis borgen met AI

In iedere organisatie is veel data aanwezig: mails, adviesrapporten, logboeken etc. Wij gebruiken AI om (beslissings)patronen en andere kennis uit deze data te halen en zo kennis expliciet te maken. Dit borgen we in een AI-model. 

Vervolgens gebruiken we het model om output te genereren zoals serious games of werkinstructies. Experts controleren deze output en trainen het model zo verder. Hiermee halen we de kennis uit de hoofden van de experts en borgen het in een AI-model.

Een computer die samen werkt met hersenen
Een vrouw die met AI overlegd

Kennis ontsluiten met AI 

Kennis borgen is leuk, maar het gaat uiteindelijk natuurlijk om het ontsluiten van deze kennis. 

Onze unieke omgeving ‘praat’ met AI-modellen en kan zo output genereren die automatisch de kennis uit een AI-model bevat. Een expert controleert en verbetert vervolgens de output, waarna de output veilig gebruikt kan worden. Ook hiermee verzamelen we weer data waarmee we het model weer verder trainen. 

Een vrouw die met AI overlegd

Zo wordt al spelenderwijs het AI-model steeds beter en wordt je kennis op een duurzame manier geborgd!

Resultaat

Een AI-model dat je direct kunt gebruiken

Het trainen van een AI-model kost tijd, zeker om een eindniveau van ervaren medewerker te bereiken. Niemand weet echter van te voren hoelang dat gaat duren en welk eindniveau behaald kan worden met de data die aanwezig is.

Met onze omgeving kun je tijdens het trainen van het model al direct profiteren van de voordelen ervan en hoef je niet te wachten tot het model 100% foutloos is. 

Een getraind model dat breed inzetbaar is

Zodra het model een minimum niveau heeft bereikt, kun je het breed inzetten. Denk aan chatbots, personal assistents of automatisering. De mogelijkheden zijn eindeloos en worden met de dag groter.

Een investering in AI is een investering in de toekomst!

volg onze workshops

Wil je meer weten over het borgen van kennis met en zonder AI? Of hoe je de waarde van data in jouw organisatie kan herkennen en benutten? In onze praktische en interactieve workshops nemen we je mee in de wereld van kennisborging, data & AI. 

In enkele uren leer je alles wat je nodig hebt om een weloverwogen beslissing te maken 
om kennisborging en datamanagement efficiënt en duurzaam in te richten. 

workshop

kennisborging met AI

Vraag nu een offerte aan

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan voor deze workshop. 

workshop

de waarde van data: zien, begrijpen, benutten

Vraag nu een offerte aan

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan voor deze workshop. 

workshop

datagedreven werken

Vraag nu een offerte aan

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan voor deze workshop.